STD 6 POLITY (SAMAJIK EVAM RAJNITIK JEEVAN -I) HINDI