શ્રી અપૂર્વ ચંદ્રાએ ભારતના જી20 પ્રેસિડેન્સી પર એક ઇ-બુક “પીપલ્સ જી20″નું અનાવરણ કર્યું

શ્રી અપૂર્વ ચંદ્રાએ ભારતના જી20 પ્રેસિડેન્સી પર એક ઇ-બુક “પીપલ્સ જી20″નું અનાવરણ કર્યું

  • માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયના સચિવ શ્રી અપૂર્વ ચંદ્રાએ આજે નવી દિલ્હીમાં ભારતના જી20 પ્રેસિડેન્સી પર એક ઇ-બુક “પીપલ્સ જી20″નું અનાવરણ કર્યું હતું. આ પુસ્તક ભારતના જી-20 પ્રેસિડેન્સીની સંપૂર્ણ યાત્રાને પ્રસ્તુત કરે છે. આ પુસ્તકમાં ત્રણ ભાગનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, પ્રથમ ભાગ નવી દિલ્હીમાં 9-10 સપ્ટેમ્બર, 2023 ની વચ્ચે યોજાયેલી વિશાળ જી -20 સમિટ સાથે સંબંધિત છે.
  • આ પુસ્તકમાં જી -20ની રચના અને કામગીરીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને જૂથના ભારતના રાષ્ટ્રપતિ પદ હેઠળ લેવામાં આવેલી પહેલ અંગે વિસ્તૃત વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.
  • બીજા ભાગમાં શેરપા અને ફાઇનાન્સ ટ્રેક હેઠળ વિવિધ કાર્યકારી જૂથોની બેઠકોનો સારાંશ પ્રદાન કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ભારતે અધ્યક્ષ તરીકેનો હોદ્દો સંભાળ્યો ત્યારથી છેલ્લા એક વર્ષમાં દેશભરમાં યોજાઈ રહેલી એન્ગેજમેન્ટ ગ્રૂપ્સની બેઠકોનો સારાંશ આપવામાં આવ્યો છે.
  • ઇ-બુકનો છેલ્લો ભાગ જનભાગીદારી કાર્યક્રમોનો ફોટો નિબંધ રજૂ કરે છે, જે ગયા વર્ષે દેશભરમાં યોજાયો હતો, જે ભારતના જી-20 પ્રેસિડેન્સીને જન-સંચાલિત ચળવળમાં પરિવર્તિત કરે છે.

Leave a Comment

Share this post