ઉત્તર પ્રદેશમાં મહિલા બીટ ઓફિસરને શક્તિ દીદી

ઉત્તર પ્રદેશમાં મહિલા બીટ ઓફિસરને શક્તિ દીદી

  • યોગી સરકારે ઉત્તર પ્રદેશમાં મહિલા બીટ ઓફિસરને શક્તિ દીદી નામ આપ્યું છે. ‘મિશન શક્તિ’ અભિયાનનો નવો તબક્કો શારદીય નવરાત્રીથી શરૂ થશે. આ અભિયાનનો હેતુ રાજ્યમાં મહિલાઓની સુરક્ષા, સન્માન અને આત્મનિર્ભરતાને સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
  • શક્તિ દીદી’ અભિયાન 68 થી વધુ જિલ્લાઓમાં ધોરણ 6 થી 8 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. યોગ્ય સ્પર્શ, અયોગ્ય સ્પર્શ, શેરી સલામતી અને ઑનલાઇન સુરક્ષા જેવા વિષયો પર વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષિત કરવા માટે પ્રશિક્ષિત અધિકારીઓ આગામી મહિનાઓમાં શાળાઓની મુલાકાત લેશે.

Leave a Comment

Share this post